Ga naar hoofdinhoud

Nauwkeurige positionering

Materiaalverspilling voorkomen

Indien een nauwkeurige positionering essentieel is, dan is een servomotor met standaard geïntegreerd feedbacksysteem heel interessant. Zoals bij toepassingen die baat hebben bij een zo klein mogelijke hoekverdraaiingsspeling en bij het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de gevraagde hoekverdraaiing, zoals bij het afmeten en afsnijden van (folie) verpakkingsmateriaal. Dit draagt bij aan het verminderen van materiaalverspilling.

Hoge dynamiek

Verhoogde productiviteit

Wanneer een hoge dynamiek op de eerste plaats komt, zoals bij toepassingen met hoge driedimensionale bewegingssnelheid, zoals pick-and-place robots, dan is een servomotor een goede keuze. Door de korte aanlooptijd en de kleine massatraagheid kan een beweging eenvoudig worden gestart of van richting veranderd worden. Zeer geschikt om de productiviteit van de machine te verhogen.

Hoog motorrendement

Tegen energieverspilling

Bij toepassingen waar een gunstig motorrendement het meest belangrijk is, is een servomotor zeer interessant. Meer specifiek: voor toepassingen die centrifugaal worden belast en een variabel toerental vragen, zoals pompen en ventilatoren. Een servomotor helpt zo verspilling van energie tegen te gaan.