Skip to content

Nieuwe regelgeving voor de efficiëntieklasse van elektromotoren (2019/1781)

Nieuwe ecodesign-verordening (EU) 2019/1781 voor motoren en frequentieregelaars.

Om de toename van het wereldwijde energieverbruik en de bijbehorende toename van emissies te beperken, rollen overheden strengere regelgeving uit om de energiebehoefte te verminderen.

Aangezien elektromotoren een substantieel deel van de beschikbare elektriciteit verbruiken, heeft de Europese Unie wetten ingevoerd om elektromotoren energiezuiniger te maken. Met als doel het energieverbruik, de milieueffecten en daarmee ook de CO2- en andere emissies terug te dringen.

De EU heeft een richtlijn opgesteld voor de introductie van de normen voor minimale energieprestaties voor inductiemotoren. De bestaande regelgeving wordt vanaf juli 2021 opgeheven en vervangen door aangescherpte voorschriften die gelden voor een breder gamma aan motoren. Daaropvolgend geldt er vanaf 2023 een strengere verordening waarin de nieuwe IEC-norm IE4 wordt geïntroduceerd.

De nieuwe richtlijnen voor energie-efficiëntie zijn als volgt:

Nieuwe norm per 1 juli 2021

Elektromotoren met een nominaal vermogen van 0,75 kW tot 1000 kW dienen met ingang van 1 juli 2021 te voldoen aan de IE3 Premium efficiëntieklasse voor 2-, 4-, 6- en 8-polige uitvoeringen. Binnen de norm vallen ook de ongekoelde TEAO uitvoering en toepassingen in ATEX omgevingen

Elektromotoren met een nominaal vermogen van 0,12 tot 0,75 kW dienen te voldoen aan de IE2 efficiëntieklasse in de uitvoering 2-, 4-, 6- en 8-polig. Dit geldt ook voor de ongekoelde TEAO uitvoering en toepassingen in ATEX omgevingen.

Toekomstige norm per 1 juli 2023

Elektromotoren met een nominaal vermogen van 75 kW tot 200 kW dienen met ingang van 1 juli 2023 te voldoen aan de IE4 Super Premium efficiëntieklasse voor 2-, 4- en 6-polige uitvoeringen.

Elektromotoren met een 1-fase 230 Volt voeding met een nominaal vermogen hoger dan 0,12 kW dienen te voldoen aan de IE2-efficiency in de uitvoering 2-, 4-, 6- en 8-polig.

Factsheet met overzichtelijke tabel

We hebben een handig overzicht opgesteld met daarin helder omschreven wat de nieuwe regelgeving betekent voor elk type motor.